Vägar mot målet

Vi vill ge kunskap och information genom både seminarier och utbildning om familjens betydelse samt aktuella samhällsfrågor. Vi ger även ut stipendier i forskning om familjefrågor. 

Seminarier

Under hösten sänder FAMILJENförst två högaktuella seminarier via Facebook och Youtube. Missa inte någon av våra sändningar – teckna dig för vårt nyhetsbrev så får du information om tider.

Ivar Arpi

10 november kl.12.15
”Från Genusdoktrinen till den marginaliserade familjen”

Ivar Arpi är en av frontfigurerna i det konservativa och värdeorienterade uppsving Sverige upplevt under senare år. Tillsammans med Anna-Karin Wyndhamn har han skrivit Genusdoktrinen om hur genusideologin snedvrider den akademiska världen. I en krönika på Svenska dagbladets ledarsida tar han nu bladet från munnen om hur familjen vingklippts i Sverige: ”Först har staten tagit bort familjens möjlighet att vara just familj, sedan ger man tillbaka en liten vecka. Reformen [familjeveckan] synliggör bara hur marginaliserad familjen är i dagens samhälle.” (SvD 29/9 2021)

Georg Engel

10 november kl.12.15
Dagens palliativa vård och behovet av dödshjälp

2019 blev han en av världens 100 mäktigaste inom medtech-branschen: Georg Engel – läkare med specialisering inom palliativ vård. Skälet var initiativ för att skapa trygghet för patienter i livets slutskede. I dag diskuteras införandet av dödshjälp allt mer, men ofta utan att fakta om just den lindrande vården kommer fram: Hur fungerar smärtlindring? Efterfrågas dödshjälp alls inom palliativ vård? I seminariet talar också Martin Engström om varför han blev motståndare till legalisering av dödshjälp efter att ha blivit totalförlamad i en svår bilolycka.

Familjeakademin

Familje-
akademin

Stiftelsen FAMILJENförst genomför under sommaren 2022 sin första akademi för unga ledare inom politik, media, kyrka, intresseorganisationer och liknande. 

Akademin har fokus på familjens betydelse och aktuella samhällsfrågor som berör kristen etik, demokrati och människans värdighet. Föreläsningar varvas med praktiskt arbete, där kunskap, samtal och opinionsbildning står i centrum. Du ska helst ha avslutat dina gymnasiestudier, gärna ha påbörjat akademiska studier eller arbeta i någon av nämnda sektorer. Akademin är kostnadsfri för deltagarna. Antalet platser är begränsat.

Skicka ett mail till info@familjenforst.nu om du är intresserad av att delta, så översänder vi information när datum, tema och program för 2022 års Familjeakademi är fastställt av styrelsen.

OBS! När hemsidan återlanserades i slutet av oktober 2021 hade vi ett fel i vårt formulär, så begärde du info den vägen då, ber vi dig åter sända dina kontaktuppgifter via mail.

Hur ansöker jag?

Ansökan skickas per mejl i ett bifogat pdf-dokument till info@familjenforst.nu och ska innehålla:

 • Uppgifter om den sökande: namn, titel, nuvarande studier och/eller anställning, adress, telefonnummer, e-postadress, meriter
 • Sammanfattande beskrivning av dig själv och varför just du ska antas till Familjeakademin (max 1000 tecken inkl. blanksteg).
 • Personlig referens till någon i den organisation där du varit verksam/haft ledaruppdrag: namn, adress, telefonnummer, e-postadress

Inkomna ansökningar behandlas av styrelsen, som inte motiverar avslag eller beviljning till akademien. Ansökan behandlas konfidentiellt och beviljas i god tid före akademins start.

Stipendier

Stiftelsen FAMILJENförst utlyser fortlöpande stipendiemedel för forskning om familjefrågor. 

Just nu prioriterar stiftelsen ansökningar inom följande två områden:

 • genusfrågor i relation till barn och familj; kritisk belysning av genusteorier och genuspedagogik
 • frågor om barns tidiga utveckling sett i ett familjeperspektiv, särskilt anknytning.

Stiftelsen vill med denna prioritering bidra till att belysa den i samtiden ständigt ställda frågan: ”Varför mår barn och unga så dåligt, när vi har det så bra?” Vi utmanar forskare och tänkare av olika slag att analysera de strukturella problem som det svenska samhället för närvarande har och att även komma med konstruktiva lösningsförslag.

Medel kan exempelvis sökas för:

 • arrangerande av konferenser, seminarier, workshops
 • bokproduktion
 • utbildningsinitiativ
 • utgifter i samband med forskningsuppgift (resor, insamlande av material etc.)

Stiftelsen emotser en rapport om projektet, när det genomförts.

Hur ansöker jag?

Ansökan skickas per mejl i ett bifogat pdf-dokument till info@familjenforst.nu och ska innehålla: 

 

 • Uppgifter om de(n) sökande: namn, titel, nuvarande anställning och/eller studier, adress, telefonnummer, e-postadress, bankkontonummer, meriter.
 • I förekommande fall uppgifter om organisation: namn, adress, telefonnummer, e-postadress, bankkontonummer.
 • Sammanfattande beskrivning av projektet (max 1000 tecken inkl. blanksteg).
 • Projektbeskrivning (max 10 000 tecken inkl. blanksteg) som klart och tydligt anger projektets syfte och hur det skall genomföras, projektorganisation, tidsplan, eventuellt etiska överväganden, (vid ansökan om tryckningsbidrag offert från tryckeri/förlag).
 • Detaljerad budget (vid behov kostnadsmotivering).
 • Uppgift om medel sökts eller kommer att sökas respektive eventuellt beviljats av annan finansiär.

Hur kan du delta?

Det finns flera sätt du kan delta i vårt arbete.

1.

Informerad

Håll dig informerad
genom att anmäla dig till vårt elektroniska nyhetsbrev.

2.

Seminarier

Ta del av våra seminarier och andra events genom FB eller genom att bli en av våra 100 första prenumeranter på Youtube.

3.

Swisha

Stöd vårt arbete ekonomiskt genom att swisha en gåva till Swish-nummer 123 602 90 94 redan i dag.

4.

Autogiro

Stöd vårt arbete genom att bli månadsgivare med autogiro. Storleken spelar ingen roll. Varje gåva är värdefull.

Vill du få vårt nyhetsbrev? 

Skriv in din mailadress och få information och uppdateringar om viktiga ämnen direkt i mailkorgen.

Nyhetsbrev

Du kan stödja vårt arbete genom enstaka gåvor eller regelbundet givande!

Vi tror på värdet att forma något större tillsammans för våra barns och familjers skull genom mångas idealitet och engagemang.

Swisha

Stöd vårt arbete ekonomiskt genom att swisha en gåva redan i dag. Alla gåvor är välkomna stora som små.
Swish: 123 602 90 94

Autogiro

Stöd vårt arbete genom att bli månadsgivare med autogiro. Alla gåvor är välkomna stora som små.
Bg: 249-5521