Våra fyra områden

Våra fyra områden

Vi arbetar starkt inom fyra områden – familjen, värden, tillit och god hushållning. Dessa utgör grunden för en sund struktur i vårt land.

Familjen

Barns- och ungdomars psykiska ohälsa vittnar om att det är de som i hög grad betalar priset för samhällets bristande stöd till familjen. Det vill vi ändra på.

Värden

Här är kristen etik och demokrati, respekten för människans rätt till liv och hennes fri- och rättigheter av största betydelse.

 

Tillit

För att vända trenden krävs att såväl samhälle som politiska makthavare ger familjen det skydd den har rätt till och att Sverige åter på bred front genomsyras av ett familjeperspektiv. Familjen måste åter komma först och erkännas som samhällets grundläggande och naturliga enhet, såsom FN-deklarationen stadgar.

God hushållning

Företagsamhet liksom internationell solidaritet fordrar respekt för varje individ, vilket i sin tur kräver personlig trygghet i den egna värdeidentiteten. Därför behöver även gemenskap och förståelse över religions- och andra gränser främjas, och trygghets- och säkerhetsfrågor är av stort intresse.

Familjen – samhällets grund

För många människor behövs inga argument för att den egna familjen kommer först, just sådan den är, men i det politiska samtalet har familjen ofta hamnat på undantag, ja till och med önskats döden.

När vi människor föds kastas vi inte ut i en kall, ensam och opersonlig värld utan fångas upp av, förhoppningsvis, minst två varma och omhändertagande famnar: mammans och pappans – och kanske allra först barnmorskans. Det är i familjen vi sedan formas och blir de vi är, för att till slut bryta oss loss och i många fall bilda vår egen lilla familj.

För många människor behövs inga argument för att den egna familjen kommer först, just sådan den är, men i det politiska samtalet har familjen ofta hamnat på undantag, ja till och med önskats döden.

Trygga barn

Det finns ett afrikanskt ordspråk som säger: ”Det krävs en hel by för att uppfostra ett barn.” FN-deklarationen tillför sanningen: ”Det krävs familjer för att grundlägga byn.”

I FN:s Barnkonvention, som ratificeras av de flesta demokratiska länder, stadgas vidare ”att barnet, för att kunna uppnå en fullständig och harmonisk utveckling av sin personlighet, bör växa upp i en familjemiljö, en omgivning av lycka, kärlek och förståelse.”

 Vi tror på familjens förmåga att ge barnen trygghet – och vill ge dem förutsättningarna. För att bygga trygga barn och ett starkt samhälle behöver vi börja med familjen, för samhället byggs underifrån. 

Könsdysfori

Just nu pågår en epidemi där tonårsflickor vill bli pojkar – eller åtminstone inte vara flickor. Professor Mikael Landén beskriver den svenska situationen: ”det som är nytt är att 727 unga personer diagnostiserades med könsidentitetsstörning år 2017 jämfört med 31 personer 10 år tidigare, vilket motsvarar en ökning med 2 345 procent på 10 år” (Läkartidningen 44–45/2019).

FAMILJENförst höll ett seminarium i Sveriges riksdag den 16 september 2021, med bland annat barnpsykiatrikerna Sven Román, Stockholm, och Angela Sämfjord, Göteborg.

Se seminariet här»

Säkra vuxna

I föräldrabalken sägs att barnet står under föräldrarnas vårdnad, och att de har ansvar för barnets personliga behov och rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Genom att samhället gått in och övertagit alltmer av ansvaret för barnets omvårdnad i tidiga år märks dock en trend där allt fler föräldrar har börjat tvivla på sin förmåga – många tror att det behövs en pedagogisk utbildning för att rätt möta barnets behov. 

FAMILJENförst planerar ett seminarium om föräldraskapets oersättliga värde och anknytningen mellan barnet och dess föräldrar.
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för mer information»

I flera generationer

Våra familjer består inte bara av två generationer, utan ofta av tre och ibland av fyra. Äldre och de frågor som berör dem är en viktig del av området Familjen.

FAMILJENförst har finansierat ett forskningsprojekt om äldre, omsorg och anhöriga av Gerdt Sundström. Sundström är professor emeritus, Jönköping University, med inriktning på omsorgs- och familjefrågor i Sverige och internationellt.

Läs rapporten här»

Värden – bestående ideal

För att bygga det goda samhället är grundläggande, bestående värden av största vikt. FAMILJENförst utgår i sitt arbete från kristen etik och demokrati samt människans värdighet, med respekt för hennes rätt till liv och andra fri- och rättigheter.

Kristen etik och demokrati

Vi fyller snart på med material.

Människans värdighet

Med jämna mellanrum höjs röster i samhällsdebatten för att visst avsiktligt dödande i sjukvården ska legaliseras, genom s k eutanasi, dödshjälp eller läkarassisterat självmord. Utvecklingen i de länder som infört detta avskräcker dock med besked. I Nederländerna har kriterierna liberaliserats så pass att dödshjälp inte bara ges på egen förfrågan, utan ges till barn och dementa utan egen beslutskapacitet. Även personer med psykiska sjukdomar kan begära dödshjälp, trots att de vare sig genomlider outhärdlig smärta eller lider av en sjukdom som inte kan behandlas.

 FAMILJENförst planerar ett seminarium om dödshjälp. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för mer information»

Bildning och ideal

Vi fyller snart på med material.

Tillit – lita på andra

Människor och familjer vill generellt klara sig själva så långt det går, men när behov av sjukvård och socialtjänst eller skydd mot inbrott och våld gör sig påminda – då vill vi att samhälle och stat ska fungera. Detta gäller också i de relationer vi har i närsamhället och civilsamhället runt oss.

Även om mycket fungerar bra i Sverige finns det mycket att arbete med på tillitens område. Vi ser hur det svenska samhället polariseras ideologiskt och stora grupper inte integreras i det stora hela – som därmed inte är så helt. Till detta kommer de globala utmaningarna.

För medborgarna är de tre viktigaste politiska frågorna i dag: Sjukvården, Lag & ordning och Invandring/integration (Källa: Novus, augusti 2021)

Rättssamhället

Det går nästan inte en vecka utan att vi hör om dödsskjutningar bland unga män i Sverige – skjutningar som också drabbar oskyldiga som inte deltar i gängkrigen.

FAMILJENförst planerar ett seminarium om gängkriminalitet. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för mer information»

Välfärdslandet

Vi fyller snart på med material.

Rättssamhället

Vi fyller snart på med material.

Över gränser

Vi fyller snart på med material.

God hushållning – skapa resurser som täcker behoven

Vi fyller snart på med material.

Hur kan du delta?

Det finns flera sätt du kan delta i vårt arbete.

1.

Informerad

Håll dig informerad
genom att anmäla dig till vårt elektroniska nyhetsbrev.

2.

Seminarier

Ta del av våra seminarier och andra events genom FB eller genom att bli en av våra 100 första prenumeranter på Youtube.

3.

Swisha

Stöd vårt arbete ekonomiskt genom att swisha en gåva till Swish-nummer 123 602 90 94 redan i dag.

4.

Autogiro

Stöd vårt arbete genom att bli månadsgivare med autogiro. Storleken spelar ingen roll. Varje gåva är värdefull.

Vill du få vårt nyhetsbrev? 

Skriv in din mailadress och få information och uppdateringar om viktiga ämnen direkt i mailkorgen.

Nyhetsbrev

Du kan stödja vårt arbete genom enstaka gåvor eller regelbundet givande!

Vi tror på värdet att forma något större tillsammans för våra barns och familjers skull genom mångas idealitet och engagemang.

Swisha

Stöd vårt arbete ekonomiskt genom att swisha en gåva redan i dag. Alla gåvor är välkomna stora som små.
Swish: 123 602 90 94

Autogiro

Stöd vårt arbete genom att bli månadsgivare med autogiro. Alla gåvor är välkomna stora som små.
Bg: 249-5521